FAQ pierwszej wizyty

Czym jest medycyna estetyczna?

Medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa to jedna z najmłodszych dziedzin medycyny zajmująca się korektą defektów/deficytów estetycznych i przeciwdziałaniem zmian towarzyszących fizjologicznym procesom starzenia. Zapewnia wysoką jakości życia ludzi zdrowych poprzez działania zapobiegawcze i rekonstrukcyjne. Zajmuje się korektą niewielkich defektów urody o rozmaitym podłożu, takich jak: blizny, zapadnięte policzki, zbyt małe piersi, miejscowa otyłość, cellulit, rozstępy, i wiele innych powodujących dyskomfort płynący z własnego wyglądu. Jak również zapobieganiu zmianom wynikającym z procesów starzenia się organizmu człowieka, jak zmarszczki, zmniejszone napięcie skóry twarzy i ciała. W odróżnieniu od chirurgii plastycznej, opiera się wyłącznie na pozachirurgicznych zabiegach wykonywanych ambulatoryjnie. Pacjent trafiający do gabinetu medycyny estetycznej oprócz wykonanego zabiegu, uzyskuje informacje w zakresie właściwej pielęgnacji skóry, ochrony przed promieniowaniem UV, zasad prawidłowej diety i aktywności fizycznej.

Ten dział medycyny powstał na świecie w latach 70-tych XX wieku. Za jej twórcę uważa się francuskiego endokrynologa Jean Jacques Legranda, który w 1973 r. w Paryżu założył Francuskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej. W Polsce ta dziedzina medycyny pojawiła się w latach 90-tych. Przy Polskim Towarzystwie Lekarskim powstała w tym okresie Sekcja Medycyny Estetycznej, pierwsza rodzima organizacja zrzeszająca lekarzy zajmujących się ta tematyką zajmująca się propagowaniem medycyny estetycznej i szkoleniem lekarzy w tym zakresie. W 2002 pod patronatem towarzystwa powstała Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL, której absolwentka jest doktor Sylwia Oczachowska-Szafkowska.

Czy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są bezpieczne?

W medycynie estetycznej wykonywane są różne zabiegi, o zróżnicowanym poziomie inwazyjności z wykorzystaniem szeregu substancji i urządzeń. Generalnie są to procedury małoinwazyjne niosące ze sobą niewielkie ryzyko powikłań. Jednak zawsze takie ryzyko istnieje. W skali świata wykonuje się rocznie miliony zabiegów medycyny estetycznych. Powikłania takie jak ostre stany zapalne, oparzenia, odmrożenia, deformacje czy martwica skóry obserwowane są coraz częściej. Literatura światowa opisuje już nawet kilkadziesiąt przypadków ślepoty po podaniu wypełniaczy. Dlatego tak ważnym jest, aby zabieg wykonywany był w gabinecie lekarskim przez doświadczonego lekarza medycyny estetycznej. Gwarantuje to minimalizację ryzyka zbiegu i możliwość podjęcia natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Ponadto wprawna ręka lekarz z dużym doświadczeniem pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów estetycznych zabiegu. Każdy pacjent przed wykonaniem zabiegu informowany jest o ryzyku i potencjalnych powikłaniach i podpisuje świadomą zgodę na zabieg.

Czy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej są bolesne?

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są w okolicach ciała o zróżnicowanej wrażliwości na ból. Zakres inwazyjności zabiegu uzależniony jest od wybranej procedury, a co za tym idzie potencjalna bolesność jest odmienna w poszczególnych zabiegach. Jednak w tej dziedzinie medycyny komfort pacjenta stanowi jeden z kluczowych elementów, dlatego powszechnie stosuje się różne metody znieczulania po to aby maksymalnie ograniczyć wszelkie dolegliwości związane z zabiegiem.

Jak długo czekamy na efekt zabiegu?

W zależności od stosowanego zabiegu czas oczekiwania na jego efekt może być różny. Większość zabiegów pozwala na uzyskanie efektu po kilku dniach do około 2 tygodni. Są również procedury które dają natychmiastowe rezultat, jak i takie, gdzie na przebudowę skóry stymulowanej terapią musimy czekać nawet 2 miesiące. Ten czas może również różnić się u poszczególnych osób ze względu na właściwości osobnicze, wiek i czy przyjmowane leki.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w gabinecie medycyny estetycznej?

Należy przygotować informacje co do swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, przyjmowanych leków oraz używek. Istotne są również informacje dotyczące ewentualnych zabiegów estetycznych, czy chirurgicznych które miały miejsce w przeszłości. Szczególne znaczenie mają informacje dotyczące reakcji alergicznych, powstawania blizn, bliznowców przebiegu gojenia się ran w przeszłości. Należy pamiętać o tym, że celowe pominięcie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia może mieć wpływ na skutki zabiegu i stać się przyczyną powikłań zdrowotnych.

Jak przebiega pierwsza wizyta w gabinecie medycyny estetycznej?

W trakcie pierwszej wizyty lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, dotychczasowego leczenia, przebytych zabiegów etc. Analizuje deficyty estetyczne zgłaszane przez pacjenta. Przedstawia pacjentowi możliwości ich korekty i leczenia. Następnie opracowuje indywidualny plan terapii i wraz z pacjentem ustala harmonogram postępowania. W niektórych przypadkach zdarza się, że już podczas tej wizyty wykonywane są pierwsza procedury zabiegowe. Każda procedura zabiegowa wymaga indywidualnej pisemnej zgody pacjenta.

Jak długo trwa pierwsza wizyta?

Czas pierwszej wizyta w gabinecie medycyny estetycznej uzależniony jest od wielu czynników, jak zakres problemów pacjenta, przebieg dotychczasowego leczenia. Trwa ona minimum 30 minut, a jeśli podczas wizyty wykonywane są już pierwsze procedury zabiegowe może wydłuży się nawet do 2 godzin.

Czy można mieć makijaż?

Oczywiście na wizytę można przyjść z nałożonym makijażem. Jednak do prawidłowej oceny stanu skóry, zmarszczek, bruzd, przebarwień, zmian naczyniowych niezbędne jest jego usunięcie. Jednak proszę się nie martwić makijaż można usunąć na miejscu w klinice.

Jaki jest koszt pierwszej wizyty?

Standardowy koszt konsultacji lekarskiej lekarza medycyny estetycznej w naszej Klinice to kwota 200zł. Jeżeli pacjent zdecyduje się na wykonanie zabiegów cena wizyty odliczana jest od jego ceny.